โคมไฟตั้งพื้น LED

  • LED Free-Standing luminaires

    โคมไฟตั้งพื้น LED

    รายละเอียดสินค้า:

    ซีรีส์ Viewline สามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมดของไฟสำนักงานสมัยใหม่ได้อย่างยืดหยุ่น ด้วยความหลากหลายและแสงทั้งทางตรงและทางอ้อม เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมผสมผสานกับการออกแบบที่เรียบง่ายในโคมไฟ LED ที่มีประสิทธิภาพสูง Viewline ให้แสงการทำงานที่ยอดเยี่ยมโดยมีแสงสะท้อนน้อยที่สุดด้วยฝาครอบไมโครปริซึมและเทคโนโลยีการส่องสว่างด้านข้าง