R&D

Sundopt มีทีมงาน R&D ประมาณ 40 คนสามารถก่อสร้าง, ออปติคัล,

การออกแบบไฟฟ้า และผู้จัดการ PM มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจแสงสว่าง

Sundopt ได้รับสิทธิบัตรประมาณ 50 ฉบับ รวมถึงสิทธิบัตรการประดิษฐ์หนึ่งฉบับ

Sundopt ผ่าน ISO9001(DNV) และมีกระบวนการและระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

ผ่านการตรวจสอบบุคคลที่สาม UL, ETL VDE

ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพทั้งของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป

Sundopt Lab ก่อตั้งขึ้นตามมาตรฐานสากลและสามารถทำการทดสอบได้ รวมถึง LVD, EMC/EMI, การทดสอบความน่าเชื่อถือ, การทดสอบระดับ IP (การทดสอบการกันน้ำและการทดสอบการกันฝุ่น)